El-Roi - Afrikaans

Studies

Gedigte

God

Israel

Profesiee

Satan

PSALM EEN

PSALM EEN

Die regte pad:

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die Woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.

Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.

So is die goddeloses nie.

Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word.

Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf in die oordeel en sondaars in die vergadering van regverdiges nie.

Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

Skrywer Onbekend